mdgk
mdgk

Vítejte na stránkách MDgK - plus spol. s r.o. a Laboratoře MDgK-plus

 

 

Firma MDgK-plus spol. s r.o. (Morfologická Diagnostika a Konzultace), IČ 47910038, vznikla v roce 2002 jako nestátní zdravotnické zařízení se sídlem na adrese K Dálnici 9 v Brně Bystrci. Od samého počátku činnosti se zabývala histopatologickou a cytologickou diagnostikou včetně konzultací jednak rutinního charakteru a jednak charakteru experimentálního.

V průběhu první poloviny roku 2008 přesunula firma své hlavní pracoviště Laboratoř MDgK-plus do Újezda u Brna, Masarykova 701, kde vznikla nová, moderními přístroji vybavená, histopatologická a cytologická laboratoř.

Koncem roku 2015 došlo ke změně adresy sídla společnosti MDgK-plus spol. s r.o. a také k přesunu pracoviště Laboratoř MDgK-plus na adresu Karásek 1767/1, Brno-Řečkovice, 621 00.

Součástí pracoviště jsou i pronajaté  prostory v Nemocnici Vyškov. Se vznikem nových, prostorových možností se podstatně rozšiřuje i rozsah činností laboratoře. Činnost laboratoře je v současné době možno rozdělit do tří oblastí:

Zdravotnická (medicínská odbornost 807/823)

Farmaceutická

Veterinární

Nadále laboratoř pokračuje v činnosti jak rutinní (nyní v rozsahu Jihomoravského kraje), tak experimentální, spočívající v účasti na grantových projektech ve spolupráci s Veterinární a Farmaceutickou univerzitou Brno.

Od října 2016 jsme se stali součástí skupiny společností http://www.vaselaboratore.cz/, které nabízejí služby laboratorní medicíny.

 

 

Žádanka o vyšetření ke stažení je v úpravě.

 

NÁVOD NA TRANSPORT NATIVNÍ TKÁNĚ NA IMUNOFLUORESCENČNÍ VYŠETŘENÍ

 

Pevnina CZ © 2008-2009 Všechna práva vyhrazena | webdesign Pevnina CZ