mdgk
mdgk

Vítejte na stránkách MDgK - plus spol. s r.o. a Laboratoře MDgK-plus

 

Vážení klienti,

 

Z důvodu kontinuálního zkvalitňování našich poskytovaných služeb jsme přistoupili od 1.7. 2021 k obměně našeho LIS (laboratorní informační systém). Nový systém přinese významné zefektivnění našich služeb ve směru k Vám, klinikům.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obracet. Věřím, že úvodní přechodová fáze na nový LIS bude co možná nejkratší. Za případné komplikace související se zmíněnou výměnou LIS se omlouváme, jsme ale připraveni Vaše požadavky operativně a promptně řešit.

 

S úctou

 

PharmDr. Aleš Zima, Ph.D.

Provozní ředitel MDgK-plus, spol. s r.o.

 

Firma MDgK-plus spol. s r.o. (Morfologická Diagnostika a Konzultace), IČ 47910038, vznikla v roce 2002 jako nestátní zdravotnické zařízení se sídlem na adrese K Dálnici 9 v Brně Bystrci. Od samého počátku činnosti se zabývala histopatologickou a cytologickou diagnostikou včetně konzultací jednak rutinního charakteru a jednak charakteru experimentálního.

V průběhu první poloviny roku 2008 přesunula firma své hlavní pracoviště Laboratoř MDgK-plus do Újezda u Brna, Masarykova 701, kde vznikla nová, moderními přístroji vybavená, histopatologická a cytologická laboratoř.

Koncem roku 2015 došlo ke změně adresy sídla společnosti MDgK-plus spol. s r.o. a také k přesunu pracoviště Laboratoř MDgK-plus na adresu Karásek 1767/1, Brno-Řečkovice, 621 00.

Součástí pracoviště jsou i pronajaté  prostory v Nemocnici Vyškov. Se vznikem nových, prostorových možností se podstatně rozšiřuje i rozsah činností laboratoře. Činnost laboratoře je v současné době možno rozdělit do tří oblastí:

Zdravotnická (medicínská odbornost 807/823)

Farmaceutická

Veterinární

Nadále laboratoř pokračuje v činnosti jak rutinní (nyní v rozsahu Jihomoravského kraje), tak experimentální, spočívající v účasti na grantových projektech ve spolupráci s Veterinární a Farmaceutickou univerzitou Brno.

Od října 2016 jsme se stali součástí skupiny společností http://www.vaselaboratore.cz/, které nabízejí služby laboratorní medicíny.

 

 

Žádanka o vyšetření ke stažení je v úpravě.

 

NÁVOD NA TRANSPORT NATIVNÍ TKÁNĚ NA IMUNOFLUORESCENČNÍ VYŠETŘENÍ

 

Pevnina CZ © 2008-2009 Všechna práva vyhrazena | webdesign Pevnina CZ